BEïNVLOEDEN

WAT

Maak spelende wijs kennis met de Roos van Leary. Dit is HET model dat inzicht verschaft over interpersoonlijk gedrag. Geen lange theoretische informatie overdracht. Gewoon doen en ervaren.
Merk hoe makkelijk je eigenlijk in de praktijk wordt beïnvloed. En leer hoe je de ander kunt beïnvloeden in zijn of haar gedrag.  WAAROM

U wilt uw medewerkers spelende wijs laten kennismaken met de Roos van Leary.
Niet de theorie van dit model maar de beleving staat centraal.
Deze  workshop is zeer geschikt voor iedereen die (beroepsmatig) regelmatig contact heeft met anderen.