JE KUNT NIET NIET  COMMUNICEREN

WAT
Deze training staat in het teken van houding en gedrag.
Watzlawick, de Roos van Leary en improvisatietheater ontmoeten elkaar tijdens deze training.
De deelnemers maken uitgebreid kennis met de basisprincipes van het improvisatietheater (waaronder: JA EN... zeggen i.p.v. JA MAAR, faalplezier en teamdenken).
Werken/leven vanuit deze principes heeft een positief effect op de houding en het gedrag van mensen.
Theorie over gedrag en over improvisatietheater worden gecombineerd met (improvisatie) oefeningen en rollenspellen. De deelnemers brengen hiervoor eigen casuïstiek in vanuit hun werkpraktijk.
Het gedrag vanuit de 8 taartpunten van de Roos van Leary wordt gebruikt op een theatrale manier. Op deze wijze wordt inzichtelijk gemaakt wat het effect is in de communicatie.


 

WAAROM
Zodra mensen elkaar ontmoeten, is er sprake van communicatie. Elkaars aanwezigheid heeft direct gevolgen voor de interpretatie van ieders gedrag.
U wilt uw medewerkers leren om het gedrag van jezelf maar ook dat van de ander te beïnvloeden. Dit met als doel om zelf meer bewust te worden van het gedrag dat men vertoont en het gevolg dat dit kan hebben op de ander.
Een perfecte training voor eenieder die (beroepsmatig) met anderen te maken heeft.