The SMART of Impro

improvisatie theater

Het SMART principe is managementjargon voor het eenvoudig en eenduidig opstellen en controleren van doelstellingen. Doelen moeten volgens dit principe Specifiek, Meetbaar, Aanvaardbaar, Realistisch en Tijdgebonden zijn. Op deze manier kunnen doelen helder worden geformuleerd en gecontroleerd.The SMART of Impro vormt de voorwaarden voor het realiseren van gezamenlijke doelen op de speelvloer.
Wij zijn van mening dat The SMART of Impro tevens een belangrijke voorwaarde is om gestelde doelen binnen teams/organisaties daadwerkelijk te realiseren.


Formuleer je doelen dus objectief met ‘The SMART of Management’ en maak ze haalbaar met ‘The SMART of Impro’.

​​Schitter en laat schitteren

Om optimaal te kunnen presteren moeten we samen onze kwaliteiten inzetten. Ik geef jou daarbij de ruimte om te stralen en ik zet ook mijn eigen kwaliteiten in om ons daarbij te ondersteunen. Samen improviseren, is beiden beschikken over dienend leiderschap.​Motiveren

Ik moedig jou aan om met mij ons gezamenlijke doel te bereiken. Ik zal je leiden als dat nodig is en volgen als jij het initiatief neemt.​Accepteren

Ik accepteer jou als persoon en wil graag met je meedenken en meebewegen. Ik zeg ja tegen jou en voeg graag iets toe.
Ik ben soms wel hard op de inhoud, maar blijf zacht in onze relatie.​Risico’s nemen

Ik durf te ondernemen en ik vind het niet erg om fouten te maken. Wat ik doe, doe ik met de beste bedoeling en ik weet dat jij mij daarbij helpt.​Teamdenken

Het geheel is meer dan de som der delen en daar zijn we ons met onze houding en gedrag constant van bewust. We denken in het belang van het team en streven naar het meest optimale en gezamenlijk haalbare resultaat.