top of page

THE SMART of IMPRO WORKSHOP

WAT
‘The SMART of Impro’ is een theatrale workshop waarbij met enkele basisprincipes vanuit het improvisatietheater wordt getraind.
Het toepassen van deze basisprincipes heeft een positief effect op de leef/werkhouding.


WAAROM
U wilt op een creatieve en theatrale manier uw medewerkers prikkelen door ze bewust te maken van deze op samenwerking gerichte methode.

bottom of page