top of page

THEMA VOOSTELLING (voortgezet onderwijs)

WAT:
Binnen het Voortgezet Onderwijs speelt Impro4u educatieve themagerichte voorstellingen.
Deze voorstellingen zijn volledig geïmproviseerd, waarbij van tevoren input wordt gevraagd aan de leerlingen. Tijdens elke voorstelling zijn er belangrijke beslismomenten. Het publiek wordt op deze momenten om raad gevraagd en wordt op deze manier regisseur van haar eigen verhaal. Veel gespeelde thema’s zijn bijvoorbeeld: loverboys, drank & drugs, groepsdruk en privéproblemen.
Tevens bestaat er de mogelijkheid om na een voorstelling in kleinere groepen verder te praten over het onderwerp.

 

WAAROM:
U wilt op een interactieve manier een thema verder uitdiepen. Op een theatrale manier wordt dan duidelijk gemaakt wat de consequenties van bepaald gedrag kunnen zijn. Bovendien kan een aantal leerlingen meespelen in het verhaal.
Deze voorstellingen geven, zeker in combinatie met de nabespreking, veel stof om over na te denken.​

bottom of page