VECHT, VLUCHT of VERANDER 

WAT
Bij elke gebeurtenis hebben we bepaalde gedachtes en die doen iets met ons gevoel. Dit vertaalt zich vervolgens naar ons gedrag.
Als we tevreden zijn over ons gedrag, is er niets aan de hand. Maar wat doe je als je zelf niet tevreden bent over je gedrag of als je omgeving ander gedrag wil zien?
Dan wordt het tijd om bewuste keuzes te maken en daarnaar te handelen.
Vecht, vlucht of verander op een constructieve manier! 

WAAROM:
Binnen uw bedrijf zijn belangrijke veranderingen gaande zoals een reorganisatie, fusie of een nieuw beleid. Het emotionele effect van deze veranderingen op uw medewerkers, wilt u bespreekbaar maken.
Deze training maakt inzichtelijk welk gedrag mensen kunnen vertonen bij veranderingen en biedt hiervoor constructieve alternatieven.