WORKSHOP IMPROVISATIETHEATER

WAT


Een workshop waarbij wordt gewerkt met een aantal basisregels van het improvisatietheater (the SMART of Impro). Met behulp van deze regels kan elk thema vanuit een theatraal perspectief worden benaderd en kan inzichtelijk worden gemaakt wat de meerwaarde is van deze denk- / speelwijze.
Praat dus niet alleen over een onderwerp, maar ervaar het zodat het beter zal beklijven. 

WAAROM:


U wilt een thema op een theatrale wijze, interactief en vanuit een positieve grondhouding benaderen. U wilt tevens dat alle leerlingen betrokken zijn bij het onderwerp en wilt ze daarbij uit hun comfortzone halen, omdat dit leidt tot verrassende inzichten.